Radruż, Cerkiew, Przegroda ikonostasowa
 
 
[4/17] Data zdjęcia: 2006-08, autor: Jola Dziubińska