Krechów, Cerkiew, Ikonostas
 
 
[2/100] Data zdjęcia: 2007-07-10, autor: Wojciech Pysz, licencja: Creative Commons BY SA