Myscowa, Cerkiew
 
 
[4/100] Data zdjęcia: 2022-10-18, autor: Wojciech Pysz, licencja: Creative Commons BY SA