Myscowa, Cerkiew
 
 
[4/100] Data zdjęcia: 2014-09-28, autor: Henryk Bielamowicz, licencja: Creative Commons BY SA, Wikimedia Commons