Męcina Wielka, Cerkiew, Męcina Wielka, cerkiew
 
 
[1/100] Data zdjęcia: 1918 - 1939, autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe, licencja: Creative Commons BY SA