Lubycza Kniazie, Cerkiew
 
 
[5/8] Data zdjęcia: 2009-04-05, autor: evel, licencja: Creative Commons BY SA