Radruż, Cerkiew, Polichromie figuralne
 
 
[7/17] autor: Kasik