Potoczek, Kościół, Potoczek, dawna cerkiew
 
 
[2/4] Data zdjęcia: 2007-03-31, autor: evel