Magierów, Cerkiew, Magierów, cerkiew
 
 
[1/1] Data zdjęcia: 2010-07-25, autor: evel