Wojsławice, Cerkiew, Wojsławice, cerkiew
 
 
[1/1] Data zdjęcia: 2010-08-29, autor: evel