Żółkiew, Cerkiew, Cerkiew św. Łazarza
 
 
[1/2] Data zdjęcia: 2004-08-17, autor: Jola Dziubińska, licencja: Creative Commons BY SA