Żółkiew, Cerkiew, Żółkiew, cerkiew
 
 
[2/2] Data zdjęcia: 2010-07-25, autor: evel