Busk, Cerkiew, Busk, cerkiew św. Onufrego
 
 
[1/3] Data zdjęcia: 2010-09-13, autor: evel