Birka, Cerkiew, Cerkiew w Birce
 
 
[1/1] Data zdjęcia: 2010-09-15, autor: Jola Dziubińska