Busk, Cerkiew, Busk, cerkiew, św. Onufrego
 
 
[2/3] Data zdjęcia: 2010-09-13, autor: evel