Podkamień, Cerkiew Studytów, Podkamień, oratorium podominikańskie
 
 
[1/3] Data zdjęcia: 2010-09-14, autor: evel