Radruż, Cerkiew
 
 
[2/17] Data zdjęcia: 2008-10-26, autor: evel