Zamość, Cerkiew prawosławna, Zamość, cerkiew prawosławna
 
 
[5/5] Data zdjęcia: 2010-04-10, autor: evel