Łaziska, Dawna cerkiew
 
 
[1/2] Data zdjęcia: 2011-06-12, autor: evel