Krzeszów, Cerkiew, Cerkiew unicka w Krzeszowie
 
 
[2/2] Data zdjęcia: przed 1914, autor nieznany