Krzeszów, Cerkiew, Cerkiew prawosławna w Krzeszowie
 
 
[1/1] Data zdjęcia: Przed 1914, autor nieznany