Oszczów, Cerkiew, Cerkiew unicka w Oszczowie
 
 
[1/1] Data zdjęcia: 1910, autor: Wasyl Słobodian, Cerkwy Chołmskoji jeparchii