Grzybowice Wielkie, Cerkiew, Fragment ikonostasu
 
 
[5/5] Data zdjęcia: 2010-12-05, autor: Wojciech Pysz