Stubienko, Cerkiew
 
 
[2/4] Data zdjęcia: 2006-07-09, autor: Wojciech Pysz