Stubienko, Cerkiew, Stubienko
 
 
[4/4] Data zdjęcia: 2015-07-17, autor: Wojciech Pysz