Korzenica, Cerkiew
 
 
[1/2] autor nieznany, licencja: Public Domain, Ze zb. Instytutu Historii Sztuki UJ na podst. "Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej" pod red. W.Walanusa