Karta katalogowa 10013
Kramarzówka, Cerkiew murow. Podwyższenia Krzyża Św. - obecnie rz.-kat.
gmina: Pruchnik, powiat: jarosławski, województwo: podkarpackie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1790
współrzędne geogr. 49.85997,22.50188      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Cerkiew w Kramarzówce istniała już na początku XVI wieku, co potwierdzają rejestry podatkowe ziemi przemyskiej z lat 15101 i 15152. O jej istnieniu informują też późniejsze źródła z 1589 r.3 i rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku.

Zachowaną do dziś murowaną cerkiew ufundował w roku 1790 własnym kosztem Ignacy Smulski, ówczesny właściciel Kramarzówki.

W wyniku bardzo małego uposażenia parafii cerkiew w XVIII wieku często była nieobsadzona. Parafią zarządzali głównie tymczasowi administratorzy, którzy rezydowali w niej do czasu znalezienia lepiej uposażonego beneficjum. W wyniku tego parafia w Kramarzówce często znajdowała się pod tymczasową kuratelą sąsiednich proboszczów, najczęściej ze Skopowa, Pruchnika lub Węgierki. Proboszcz skopowski Antoni Łużecki był aż czterokrotnie tymczasowym administratorem parafii w Kramarzówce. Tymczasowi administratorzy nie dbali o cerkiew i budynki plebańskie, więc popadały one stopniowo w ruinę. Stan ten poprawił się dopiero w czasie urzędowania na probostwie ks. Włodzimierza Hajdukiewicza, który w 1889 roku odrestaurował cerkiew i przynależne do probostwa budynki.

Tutejsi parafianie niejednokrotnie musieli prosić o posługę księży rzymskokatolickich z Pruchnika. Wydaje się, że stosunki pomiędzy księżmi rzymskokatolickimi z Pruchnika a proboszczami (czy też administratorami) unickimi z Kramarzówki układały się wyjątkowo dobrze. Świadczą o tym między innymi wzajemne posługi religijne. Wielka liczba chrztów udzielanych rzymskim katolikom przez unickiego administratora parafii miała miejsce za pozwoleniem rzymskokatolickiego proboszcza pruchnickiego.

Na ostatniej ilustracji widnieje pieczęć tuszowa cerkwi. W godle napieczętnym postać unosząca ponad głową krzyż o dwóch poprzeczkach, po obu stronach postaci wyrastają rośliny. W otoku napis cyrylicą "ПЕЧАТЬ ЦЕРКВИ КРАМАРОВСКОЙ" (pieczęć znana z odcisku z roku 1876)

Wykorzystano informacje ze strony http://romanikowie.org/stary_kufer/cerkiew_kramarzowka.php

 

(1) 2009-11-22, Bartosz Miller

(2) 2007-05-27, Wojciech Pysz

(3) 2009-11-22, Bartosz Miller

(4) 2015-03-15, Bartosz Miller, Dzwonnica

(5) 1876, autor nieznany, Pieczęć cerkwi