Karta katalogowa 10033
Węgierka, Cerkiew murow. św. Paraskewii - nieużykowana
gmina: Roźwienica, powiat: jarosławski, województwo: podkarpackie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1885
współrzędne geogr. 49.88510,22.55738      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Według anonimowego rękopisu, znajdującego się w archiwum rz.kat. parafii w Wegierce, świątynia została zbudowana wspólnym staraniem wiernych greckokatolickich i rzymskokatolickich. Nie było tutaj parafii; na większe święta przyjeżdżał kapłan z Pruchnika. Po II wojnie światowej świątynia pełniła funkcję kaplicy filialnej parafii w Tuligłowach. W 1970 r. w Węgierce powstała parafia, która przejęła obiekt w użytkowanie. Od roku 1986, kiedy w Węgierce zbudowano nowy kościół, dawną cerkiew wykorzystywano przez kilka lat jako kaplicę cmentarną. Obecnie stoi zamknięta i nieużytkowana.

Jest to budowla murowana, dwudzielna. Nawa prostokątna, jednoprzestrzenna. Węższe prezbiterium zamknięte trójbocznie. Przed nawą mała, kwadratowa kruchta. Dachy kryte blachą. Wewnątrz stropy płaskie. Nad wejściem drewniany chór muzyczny, wsparty na dwóch drewnianych kolumnach. Brak dawnego wyposażenia cerkiewnego.

W otoczeniu znajduje się cmentarz grzebalny, wielowyznaniowy, czynny. Zachowało się kilka nagrobków bruśnieńskich.

 

(1) 2016-11-19, Piotr Durak

(2) 2009-03-01, Bartosz Miller

(3) 2016-11-19, Piotr Durak, Wnętrze

(4) 2016-11-19, Piotr Durak, Wnętrze

(5) 2020-06-07, Wojciech Pysz

(6) 2020-06-07, Wojciech Pysz, Cmentarz przycerkiewny

(7) 2020-06-07, Wojciech Pysz, Cmentarz przycerkiewny