Karta katalogowa 10308
Jabłonica Ruska, Cerkiew drewn. św. Kosmy i Damiana - rozebrana przez PGR
gmina: Dydnia, powiat: brzozowski, województwo: podkarpackie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: 1691
 
 
Jedna z najstarszych cerkwi na Pogórzu Przemyskim, które zachowały się do czasów po II w.św. Po wysiedleniu miejscowej ludności rozebrali ja praacownicy tutejszego PGR-u a materiały z rozbiórki posłużyły do wzniesienia budynku mieszkalnego. Podobny los spotkał belki z rozebranej cerkwi św. Mikołaja w Uluczu.