Karta katalogowa 10317
Ulucz, Cerkiew drewn. św. Mikołaj - rozebrana przez PGR
gmina: Dydnia, powiat: brzozowski, województwo: podkarpackie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: 1925
 
 
Po wysiedleniu miejscowej ludności rozebrali ja pracownicy PGR-u w Jabłonicy a materiały z rozbiórki posłużyły do wzniesienia budynku mieszkalnego.
 
 

(1) autor nieznany, Cekiew w Uluczu