Karta katalogowa 10338
Mszana, Cerkiew drewn. Zaśnięcia Matki Bożej - nie istnieje
gmina: Dukla, powiat: krośnieński, województwo: podkarpackie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: 1865
 
 

Cerkiew greckokatolicka, należąca do dekanatu dukielskiego. Była jedną z trzech zaledwie cerkwi z murowanymi prezbiteriami, jakie znamy z terenów Łemkowszczyzny. Murowane prezbiterium zostało wybudowane w ostatnich latach XVIII w. z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. Grzegorza Ławrowskiego, natomiast część drewniana powstała w roku 1865 lub 1869. Zbudowana była na planie krzyża. Na zachowanym zdjęciu widać baniaste hełmy nad prezbiterium, nawą i nad transeptami. Oprócz tradycyjnych elementów łemkowskich występowały tu wpływy budownictwa uzdrowiskowego,  m.in. piękna snycerska dekoracja fasady.

Po przejściu ludności wsi na prawosławie obok cerkwi zbudowana została w 1935 r. kaplica prawosławna, rozebrana przez żołnierzy radzieckich w 1945 r.

Świątynia spłonęła jednak w 1970 r., a prezbiterium rozsypało się w ruinę w latach 90. XX w.

Ryszard Brykowski w [1] str. 55 opisuje nieistniejącą cerkiew w Mszanie Dolnej, zaliczając ją do do typu łemkowskiego epigonalnego (dwie istniejące tego typu cerkwie to Czyrna i Złockie). Mszana Dolna wydaje się być pomyłką. Wpisałem tę notatkę przy cerkwi w Mszanie.

 

(1) autor nieznany