Karta katalogowa 10525
Daszówka, Cerkiew drewn. św. Dymitra - rozebrana w 1956
gmina: Ustrzyki Dolne, powiat: bieszczadzki, województwo: podkarpackie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: 1835
 
 

Parafia w Daszówce należała do dekanatu Ustrzyckiego; do parafii należały świątynie w Teleśnicy Oszwarowej i Woli Sokołowej. Prawdopodobnie pierwszą cerkiew we wsi wzniesiono pod koniec XVI wieku.

Ostatnia drewniana cerkiew pw. św. Dymitra pochodzi z 1835 roku. Świątynia o konstrukcji zrębowej była wybudowana na planie prostokąta, jednoprzestrzenna, z wydzielonym wewnątrz prezbiterium i babińcem. Ściany boczne kryte gontem, front był pionowo szalowany deskami. Poniżej wysokości okien znajdował się okalający świątynie dach okapowy. Całość cerkwi była kryta wspólnym dla babińca, nawy i prezbiterium dachem dwuspadowym jednokalenicowym. Nad nawą, na kalenicy znajdowała się wieżyczka zwieńczona skromną makowiczką. Dach jak i wieżyczka była kryta gontem. Początek i koniec kalenicy wieńczyły kute krzyże. Świątynia była odnawiana w 1936 roku, zapewne na zbliżającą się okoliczność 950-lecia chrztu Rusi.

Po roku 1951 cerkiew była użytkowana jako magazyn, w 1956r. została rozebrana. Do dziś na cerkwisku można odczytać fragmenty zarysu podmurówki. Cmentarz przycerkiewny jest silnie zdewastowany z kilkoma zachowanymi, poprzewracanymi nagrobkami.

Na podstawie twojebieszczady.net

 

(1) autor nieznany