Karta katalogowa 10593
Chyrowa (Hyrowa), Cerkiew drewn. Opieki Bogurodzicy - kaplica prawosł., nie istnieje
gmina: Dukla, powiat: krośnieński, województwo: podkarpackie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: 1929
 
 

Cerkiew powstała po przejściu części mieszkańców wsi na prawosławie w 1928 r. Pierwszym proboszczem był ks. Michał Popiel, który sprawował swoją funkcję do jesieni1929 r. Za jego kadencji zbudowano, w pobliżu cerkwi greckokatolickiej małą cerkiewkę prawosławną. Była to świątynia z wieżą, z dyli drewnianych, oszalowana deskami. Cerkiew została zniszczona podczas wojny (najprawdopodobniej rozebrana na materiał do budowy umocnień).

 

(1) autor nieznany, Święto Chrztu Pańskiego