Karta katalogowa 10627
Bednarka, Cerkiew murow. Opieki NMP - obecnie kościół rz.-kat.
gmina: Lipinki, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1901
współrzędne geogr. 49.64246,21.33456      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 
Poprzednia, drewniana cerkiew pod tym samym wezwaniem zbudowana była przed rokiem 1828 i została zniszczona przez pożar. Obecna zbudowana przy pomocy finansowej emigrantów z USA. Budowla murowana, orientowana. Dwudzielna: nawa i prezbiterium. W elewacji frontowej ma dwie wieże. Dachy kalenicowe, kryte felcowaną blachą. Wewnątrz ikonostas z zachowanymi oryginalnymi carskimi i diakońskimi wrotami oraz ikonami namiestnymi. Wrota wykonał rymanowski artysta Szajna w 1900 r., o czym świadczy sygnatura wyryta na odwrotnej stronie carskich wrót. Ikony "namiestne", przedstawiają (od lewej): św. Mikołaja, Matkę Bożą z Dzieciątkiem w tytpie Hodigitria, Chrystusa Nauczającego i Michała Archanioła (umieszczonego nietypowo w miejscu, gdzie zazwyczaj znajduje się ikona patrona, czyli chramowa). Górna część ikonostasu jest nowa, wykonana na pocz. XXI w. przez malarzy z Ukrainy. W rzędzie prazdników w Bednarce jest tylko sześć ikon (zamiast dwunastu). W prezbiterium znajduje się ołtarz z relikwiarzem w kształcie cerkwi. Na suficie umieszczony został Wizerunek patronki cerkwi wraz z przedstawieniem procesji wiernych. Procesja jest oryginalna, natomiast wizerunek Maryi Panny wykonany został na pocz. XXI w. przez artystów z Ukrainy. Podczas remontu na pocz. XXI w. wymieniono posadzkę, odnowiono ikonostas i polichromię. Na stronie internetowej "e-lipinki" znaleźć można informcję, że wiele ikon wchodzących niegdyś w skład ikonostasu jest nadal przechowywanych przez parafian a ich stan jest bardzo zły i wymagają fachowej konserwacji, na którą obecnie nie ma środków. Plac przycerkiewny otacza kute ogrodzenie, wokół rosną kilkusetletnie drzewa. Obok cerkwi drewniany krzyż wzniesiony na pamiątkę 950-lecia chrztu Rusi Kijowskiej. Obecnie cerkiew pełni funkcję kościoła filialnego parafii rz.-kat. w Lipinkach pw. MB Nieustającej Pomocy. Poddasze budynku jest schronieniem jednego z najrzadszych w Europie gatunków nietoperzy, podkowca małego. We wsi zachowało się kilka krzyży przydrożnych. Przy głównej drodze dwie kapliczki, murowana i drewniana. Na cmentarzu kilka starych krzyży i kamiennych cokołów. W najwyższej części cmentarza jest usytuowany niemiecki cmentarz wojenny nr 84 z okresu I wojny światowej.
 
 

(1) 2009:01:31, Wojciech Pysz, Bednarka

(2) 2009:01:31, Wojciech Pysz, Bednarka