Karta katalogowa 10631
Bodaki, Cerkiew drewn. św. Dymitr - obecnie kośc. rz.-kat. filialny
gmina: Sękowa, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1902
współrzędne geogr. 49.59017,21.29328      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 
Cerkiew łemkowska, typ powszechny, schyłkowy, wariant polski. Budowla konstrukcji zrębowej, orientowana, trójdzielna. Prezbiterium zamknięte wielobocznie, przy prezbiterium od północy zakrystia. nawa wyższa i szersza. Nad prezbiterium dach wielopołaciowy, nad nawą dwuspadowy, kryte blachą. W odróżnieniu od większości cerkwi łemkowskich, wieża ma ściany proste i nadbudowana jest nad babińcem. Konstrukcja wieży słupowo-ramowa. Nad każdą z części cerkwi wieżyczki z pozornymi latarniami. Wnętrze nakryte stropami płaskimi. Polichromia figuralna i ornamentalna z początku XX w. Na pn. ścianie nawy śś. Cyryl i Metody, na pd. śś. Olga i Włodzimierz. Między nawą i prezbiterium kompletny ikonostas z 1902 r. autorstwa A.H.Szajny z Rymanowa. Cerkiew zbudowano na miejscu starszej, pochodzącej z z 1742 r., prawdopodobnie z wykorzystaniem części ścian poprzedniej cerkwi. Cenne ikony, przeniesione tu z poprzedniej cerkwi zabrane zostały do muzeum w Łańcucie (miały trafić do muzeum-cerkwi w Bartnem?). Obecnie służy jako kościół rz.-kat. pod tym samym wezwaniem, filia parafii w Małastowie. Msze św. w niedziele o godz. 9:30. W pobliżu znajduje się nowsza cerkiew prawosławna (na drugim zdjęciu widać obydwie cerkwie) oraz cmentarz z kilkoma starymi nagrobkami wykonanymi przez łemkowskich kamieniarzy.
 
 

(1) 2008-03-31, Henryk Bielamowicz, Cerkiew gr.-kat.

(2) 2007-09-26, Wojciech Pysz, Cerkiew, widok od zach.

(3) 2007-09-26, Wojciech Pysz, Dwie cerkwie

(4) 2007-09-26, Wojciech Pysz, Cmentarz