Karta katalogowa 10643
Krzywa, Cerkiew drewn. św. Kosmy i Damiana - obecnie kościół rz.-kat.
gmina: Sękowa, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1924
współrzędne geogr. 49.51508,21.31266      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Cerkiew stoi w miejscu poprzednich, drewnianych świątyń; jedna z nich spłonęła w XVIII w, druga podczas ! wojny światowej.

Budowla drewniana, konstrukcji zrębowej, orientowana, trójdzielna. Kwadratowa nawa szersza od pozostałych części, prostokątne prezbiterium zamknięte ścianą płaską, prostokątny wydłużony babiniec. Przy prezbiterium zakrystie po obu stronach. Nad nawą dach czterospadowy, nad prezbiterium i babińcem dachy kalenicowe, trójpołaciowe. Całość pokryta blachą. W zwieńczeniu nawy duża kopuła na ośmiobocznym tamburze z makowicą i żelaznym krzyżem, nad prezbiterium i babińcem mniejsze, ośmioboczne hełmy z makowicami i żelaznymi krzyżami. Ściany szalowane pionowym deskowaniem z listwami.

Wewnątrz ściany obite deskami, bez polichromii. Brak ikonostasu. Za współczesnym stołem ołtarzowym stoi dawny ołtarz główny. Z dawnego wyposażenia zachowały się dwa małe ołtarzyki boczne z XIX w. i drewniane ławki, z których każda następna jest wyższa od poprzedniej.

Obok cerkwi drewniana dzwonnica słupowo-ramowa z okresu budowy cerkwi.

Obecnie pełni funkcję kościoła rz.-kat pw. NMP Niepokalanie poczętej, filia parafii w Gładyszowie.

 

(1) 2013-09-08, Henryk Bielamowicz

(2) 2015-09-13, Henryk Bielamowicz

(3) 2019-04-19, Henryk Bielamowicz

(4) 2015-05-03, Henryk Bielamowicz, Cerkiew w krajobrazie

(5) 2018-05-31, Henryk Bielamowicz, Wnętrze współczesne

(6) 2007-09-26, Wojciech Pysz, STan 2007