Karta katalogowa 10653
Owczary (Rychwałd), Cerkiew drewn. Opieki Bogurodzicy - obecnie kościół rz.-kat.
gmina: Sękowa, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1653
współrzędne geogr. 49.58855,21.19146      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Cerkiew powstała w roku 1653 i ulegała wielokrotnym przekształceniom. Z oryginalnej budowli zachowała się tylko nawa oraz portal zachodni, który obecnie znajduje się w babińcu. W 1710 r. zostało wybudowane nowe prezbiterium z zakrystią. W 1783 dostawiono wieżę, obejmującą słupami babiniec. W 1870 powiększono babiniec do szerokości nawy, tak, że słupy wieży mieszczą się obecnie w jego wnętrzu.

Jest to cerkiew łemkowska tupu północno-zachodniego, orientowana, pierwotnie trójdzielna, obecnie dwudzielna. Składa się z prezbiterium na planie kwadratu z zakrystią od północy, oraz nawy, pierwotnie kwadratowej, później powiększonej o babiniec. Wieża z izbicą o pochyłych ścianach ze słupami we wnętrzu babińca. Dachy nad prezbiterium i nawą namiotowe, łamane, zwieńczone banistymi hełmami. Wnętrze prezbiterium i nawy nakryte łamanymi kopułami namiotowymi, w babińcu strop płaski. Portal zachodni w kształcie oślego grzbietu ma wyrytą datę 1653.

Wnetrze zdobi polichromia ornamentalno-figuralna a 1938 r.

Jest to jedna z najstarszych cerkwi łemkowskich. W 2013 została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Obecnie pełni funkcję greckokatolickiej cerkwi parafialnej oraz kościoła filialnego parafii rzymskokatolickiej w Sękowej. W każdą niedzielę jest o godz. 7.30 msza greckokatolicka a o 12.00 - rzymskokatolicka.

Teren cerkiewny otoczony jest kamiennym ogrodzeniem. Funkcje bramy pełni murowana dzwonnica.

W Muzeum w Sanoku znajduje się XV w. św. Mikołaja z tutejszej cerkwi.

 

(1) 2006, Krzysztof Suszkiewicz

(2) 2006, Jerzy Strzelecki, Ikonostas

(3) 2006, Jerzy Strzelecki, Carskie wrota

(4) Jerzy Strzelecki

(5) M. Dragan

(6) 2015-09-16, Andrzej Otrębski, Wnętrze cerkwi

(7) 2009-09-19, Wojciech Pysz

(8) 2021-01-05, Dariusz Szuwalski, Św. Mikołaj z Owczar

(9) 2017-05-17, kulczyk

(10) 2017-05-17, kulczyk