Karta katalogowa 10658
Regietów (Regetów) Wyżny, Cerkiew drewn. św. Mikołaj - czasownia prawosławna
gmina: Uście Gorlickie, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 2001
współrzędne geogr. 49.45513,21.23940      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 
Kaplica - czasownia prawosławna znajduje się w górnej, południowej części dawnej wsi, na terenie starego cmentarza. Jest tu pięć zachowanych krzyży kamiennych oraz kilka współczesnych nagrobków. W latach 60. XIX w., po wybudowaniu w Regietowie nowej cerkwi, mieszkańcy postawili tutaj kaplicę pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja Cudotwórcy z Miry Licejskiej do Bari, wykorzystując sanktuarium poprzedniej, XVlll-wiecznej świątyni. Po wysiedleniach kaplica stopniowo ulegała dewastacji. Podczas sezonowego wypasu owiec na tutejszych łąkach, wykorzystywana była jako owczarnia. W latach 90. XX w. kaplica została rozebrana z powodu bardzo złego stanu technicznego. Z inicjatywy proboszcza parafii prawosławnej z Gładyszowa kaplicę zrekonstruowano. Wykonawcą był cieśla z Pętnej. 27 maja 2001 roku odbyło się uroczyste poświęcenie kaplicy. Jest to budowla drewniana, na planie kwadratu, z dobudowanym przedsionkiem. Dach namiotowy kryty gontem. Nad przedsionkiem blaszana kopułka. Nad centralną częścią nawy kwadratowa wieżyczka, zwieńczona czterospadowym blaszanym dachem z baniastą kopułką. Od wewnątrz kopulasty strop. Wyposażenie wnętrza stanowią współczesne ikony. Czasownia została wpisana (wraz z cmentarzem) do rejestru zabytków 10 lipca 1971 pod nr 384[1].
 

(1) 1988, Grażyna i Zygmunt Malinowscy, Regietów Wyżny

(2) 2007-09-25, Wojciech Pysz, Regietów Wyżny