Karta katalogowa 10660
Ropki, Cerkiew drewn. Opieki Bogurodzicy - przeniesiona do MBL w Sanoku
gmina: Uście Gorlickie, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: przeniesiono stąd   rok powstania: 1759
 
 

Poprzednia cerkiew z ok.1609 r, istniała jeszcze w 1743, gdyż opisano ją podczas wizytacji. Miała jedno drewniane, stożkowate zwieńczenie, jedno okno w nawie i dwa w prezbiterium. Dzwonnica stała oddzielnie, całość otaczało drewniane ogrodzenie. Dachy i ogrodzenie były pobite gontem. Była podobna do cerkwi prawosławnej w Banicy.

[ ... opis stanu aktualnego w przygotowaniu ...]

 
 

(1) 1915, Stara pocztówka, Stan 1915

(2) 1937, Franciszek Strzałko, Stan 1937

(3) 1968, autor nieznany, Stan 1968