Karta katalogowa 10674
Czarne, Cerkiew drewn. św. Dymitr - prawosławna, zawaliła się w 1967
gmina: Sękowa, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: 1929
 
 
Cerkiew zbudowano pośpiesznie w 1929 roku po przejściu mieszkańców wsi do wyznania prawosławnego. Miała konstrukcję słupową. Po wysiedleniu mieszkańców po II wojnie światowej stała opuszczona. W lata 50. XX w. ze ścian odpadły deski i pozostał szkielet i dach. Groziła zawaleniem i wypełniono ją sianem, by nie wchodzić do wnętrza. Zawaliła się podczas wichury w 1967 r. W niewielkiej odległości stała drewniana cerkiew greckokatolicka pod tym samym wezwaniem. Na jednym ze zdjęć widać obie te cerkwie.
 
 

(1) autor nieznany, Czarne, cerkiew prawosławna

(2) autor nieznany, Dwie cerkwie w Czarnem