Karta katalogowa 10679
Kwiatoń, Cerkiew drewn. św. Paraskewii - czynna prawosławna
gmina: Uście Gorlickie, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1933
współrzędne geogr. 49.50210,21.17129      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Świątynia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tutejszej cerkwi greckokatolickiej. Wybudowano w 1933, rok po konwersji całej ludności Kwiatonia na prawosławie (tzw. schizma tylawska). Świątynia służyła wiernym aż do 1947, kiedy to po wysiedleniu wsi w ramach Akcji „Wisła” urządzono w cerkwi magazyn. Mimo powrotów części rodzin (które rozpoczęły się już w 1956), dopiero w 1988 udało się prawosławnym odzyskać świątynię, odremontować i przygotować do odprawiania nabożeństw. Ponowna konsekracja miała miejsce w 1989. Od tego czasu cerkiew jest stopniowo odnawiana i remontowana. W 1993 zrekonstruowano kopułkę, w 1996 pokryto dach nową blachą, a w latach 1998–1999 ogrodzono posesję drewnianym płotem z daszkiem krytym gontem; zrekonstruowano też bramki wejściowe. W 2. dekadzie XXI w. odremontowano wnętrze świątyni (prace ukończono w 2016). Planowana jest wymiana dachu oraz umieszczenie 3 kopułek.

Jest to budowla drewniana konstrukcji zrębowej, orientowana, trójdzielna. Dach nad wszystkimi częściami dwuspadowy, kryty blachą, o różnej wysokości kalenic. Nad nawą niewielki, baniasty hełm z makowiczką i żelaznym krzyżem.

Wewnątrz znajduje się kompletny ikonostas oraz liczne chorągwie procesyjne.

Świątynia jest cerkwią filialną parafii w Hańczowej.

 

(1) 2006-06-16, Michał Pysz

(2) 2013-08-28, Wojciech Pysz

(3) 2016-10, Mikołaj Grycz, wnętrze cerkwi

(4) 2016-10, Mikołaj Grycz, wnętrze cerkwi