Karta katalogowa 10682
Bodaki, Cerkiew drewn. św. Dymitra - cerkiew prawosławna
gmina: Sękowa, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1934
współrzędne geogr. 49.59079,21.29225      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Cerkiew drewniana, oszalowana, orientowana, bezwieżowa, trójdzielna. Nawa jest szersza od babińca i prezbiterium. Dach blaszany, z dwiema kopułami (nad nawą i prezbiterium). Wewnątrz znajduje się skromny, drewniany ikonostas.

Świątynię wzniesiono w latach 1932–1934, w wyniku konwersji części mieszkańców wsi na prawosławie (tzw. schizma tylawska).

Cerkiew zbudował miejscowy cieśla Wasyl Frencko. Po wysiedleniu ludności w ramach Akcji „Wisła” (1947), obiekt zamieniono na stodołę. Ponowne otwarcie cerkwi nastąpiło w 1957. Od tego czasu świątynia była wielokrotnie remontowana, m.in. w 2005 wymieniono pokrycie dachu.

W pobliżu znajduje się starsza cerkiew greckokatolicka a przy niej cmentarz z kilkoma starymi nagrobkami wykonanymi przez łemkowskich kamieniarzy. Na drugim zdjęciu widać obydwie cerkwie.

 
 

(1) 2007-09-26, Wojciech Pysz, Cerkiew prawosławna

(2) 2007-09-26, Wojciech Pysz, Dwie cerkwie