Karta katalogowa 10693
Chłopice, Cerkiew drewn. Wniebowzięcia NMP - obecnie kościół rz.-kat.
gmina: Chłopice, powiat: jarosławski, województwo: podkarpackie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1761
współrzędne geogr. 49.96128,22.67167      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Świątynia położona jest na wzgórzu, w przysiółku Sośnina. Zbudowana była pierwotnie jako cerkiew greckokatolicka w 1761 r. W 1764 r. cerkiew uposażyła Zofia Rzymkowska. W 1788 r. z rozporządzenia administracji austriackiej przekazana została parafii rzymskokatolickiej z powodu zbyt małej liczby parafian.

Jest to budowla trójdzielna, orientowana, konstrukcji zrębowej, o ścianach pobitych gontem. Prezbiterium trójboczne, przy prezbiterium zakrystia. Nawa szersza i wyższa, od zachodu babiniec. Przed babińcem dobudowany wydłużony przedsionek. Dachy kalenicowe, kryte blachą, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona kutym krzyżem greckokatolickim. Przy północnej ścianie nawy soboty, pod nimi kamienna tablica ufundowana w 1883 r. w 200 rocznicę bitwy pod Wiedniem. Wnętrze nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym. Nawy boczne, oddzielone słupami nakryte stropami płaskimi (układ charakterystyczny dla barokowych kościołów drewnianych). Na ścianach i sklepieniach barokowa polichromia iluzjonistyczna z motywami architektonicznymi (arkady) oraz przedstawieniami figuralnymi. Pod medalionami z popiersiami świętych inskrypcje pisane cyrylicą. Wyposażenie barokowe. W ołtarzu głównym kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Pocieszenia, zasłaniana obrazem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.

W Chłopicach istniał starszy kościół rz.-kat. z 1688 r., według tradycji fundowany przez powracającego spod Wiednia króla Jana Sobieskiego. Inna legenda przypisuje budowę kościoła, a wcześniej kaplicy greckiemu kupcowi, Mikołajowi Korniaktowi, któremu ukazała się tutaj M.B., gdy szukał zaginionego tabunu koni, pędzonego na jarmark do Jarosławia. Obok kościoła stoi drewniana kaplica, według dokumentów zbudowana w 1731 (1750?)r. przez Jana Ostrowskiego, dziedzica chłopickiego i cześnika sieradzkiego.

W 1877 r. została powiększona o dzwonnicę. Jest to budowla jednoprzestrzenna, otoczona podcieniami wspartymi na słupach. Dzwonnica w dolnej części kwadratowa, wyżej ośmioboczna, nakryta gontowym dachem namiotowym. Wewnątrz, w ołtarzu znajduje się obraz, przedstawiający legendę o Korniakcie. Na ścianach malowidła obrazujące cuda, sprawiane za pośrednictwem M.B. Pocieszenia. Obiekt użytkowany jest obecnie przez parafię rzymskokatolicką. Msze św. w sobotę o godz. 18, w niedzielę o godz. 8 i 11.

 

(1) 2020-03-27, Wojciech Pysz

(2) 2020-03-27, Wojciech Pysz, Dzwonnica

(3) 2009-11-08, Wojciech Pysz, Ołtarz

(4) 2009-11-08, Wojciech Pysz, Polichromia

(5) 2007-06-14, Wojciech Pysz, Kaplica, dzwonnica

(6) 2007-06-14, Wojciech Pysz, Tabl. ku czci Jana III Sobieskiego

(7) 2007-06-14, Wojciech Pysz