Karta katalogowa 10701
Dubne, Cerkiew drewn. św. Michała Archanioła - obecnie kościół rz.-kat.
gmina: Muszyna, powiat: nowosądecki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1863
współrzędne geogr. 49.31189,20.97589      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 
Cerkiew parafii grecko-katolickiej w Dubnem została wzniesiona w 1853 lub 1863 r. na miejscu starszej, która spłonęła. Była odnawiana w 1929 r. R. Brykowski klasyfikuje ją jako cerkiew łemkowską w typie północno-zachodnim, wariant starszy. Jest to cerkiew drewniana, orientowana, trójdzielna. Prezbiterium, nawa i babiniec zrębowe. Ściany nawy wzmocnione lisicami. Wieża słupowo-ramowa o ścianach pochyłych obejmuje słupami babiniec. Ściany obite gontem. Dachy namiotowe, łamane, pokryte blachą i zwieńczone trzema makowicami z latarniami pozornymi. Nawa i prezbiteriom naktyte kopułami namiotowymi, w dolnych partiach łamanymi uskokowo; nad babińcem strop płaski. Wnętrze ozdobione polichromią ornamentalno-figuralną z końca XIX w. Na kopule nawy przedstawienie Trójcy Świętej. Rokokowo-klasycystyczna rama ikonostasu pochodzi z przełomu XVIII i XIX w. Ikony zostały namalowane (lub przemalowane) przez Antoniego i Michała Bogdańskich pod koniec XIX w. Inne, zachowane malowidła i elmenty wyposażenia wnętrza:
  • Płaszczenica, płótno z namalowanym przedstawieniem umarłego Chrystusa na południowej ścianie nawy, nieopodal ikonostasu.
  • Drewniany krzyż procesyjny z XIX w. zamocowany w uchwycie przy ławce. Pionowe i poziome belki maja po dwie belki poprzeczne.
  • Golgota; mały krzyż na postumencie z figurami Jana i Marii pod krzyżem stoi na ołtarzu dostawionym przed ikonostas.
  • Barokowy ołtarzyk boczny z obrazem Modlitwy Chrystusa w Ogrojcu przy południowej ścianie nawy.
Wokół cerkwi niski, kamienny murek. Na poddaszu cerkwi ma stanowisko rzadki w Europie gatunek nietoperza - podkowiec mały, dzięki czemu Towarzystwo Pro Natura pozyskało środki z Unii Europejskiej dofinansowanie na remont pokrycia dachowego cerkwi, który przeprowadzono w 2011 r. Podobny remont przeszły inne świątynie: w Jastrzębiku, Jaworznej, Kamionce Małej, Kamionce Wielkiej, Koniecznej, Szczawniku, Śnietnicy, kościół przy pustelni Św. Jana w Trzcianie oraz młyn w Pierśćcu. Obecnie świątynia pełni role kościoła filialnego, msze św. w niedziele o 9.00.
 

(1) 1988, Grażyna i Zygmunt Malinowscy, Cerkiew w Dubnem

(2) 2014-10-25, Jurek Adamski, Cerkiew w Dubnem

(3) 2016-08-13, Wojciech Pysz, Cerkiew w krajobrazie

(4) Zygmunt Malinowski, Fragment ikonostasu

(5) 1988, Grażyna i Zygmunt Malinowscy, Ikona chramowa, św. Michał Archanioł

(6) 2011-05-14, Szymon Madej, Trójca Święta na stropie

(7) 2016-08-13, Wojciech Pysz, Dubne, krzyż procesyjny

(8) 2017-08-10, Krzysztof Zdeb, Cerkiew w Dubnem