Karta katalogowa 10706
Łosie, Cerkiew drewn. św. Michała Archanioła - obecnie kościół rz.-kat.
gmina: Łabowa, powiat: nowosądecki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: 1826
współrzędne geogr. 49.47083,20.90426      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Cerkiew łemkowska, typ północno-zachodni, wariant młodszy. Drewniana konstrukcji zrębowej, orientowana, trójdzielna. Kwadratowe prezbiterium z wydzieloną zakrystią, szersza nawa i babiniec. Wieża o pochyłych ścianach, z izbicą, konstrukcji słupowej obejmuje słupami babiniec, wokół wieży zachata. Dachy namiotowe, łamane, uzupełnione niewielkimi kalenicami, kryte blachą. Nad nawą i prezbiterium kopuły namiotowe, w dolnych partiach łamane uskokowo. Na wszystkich częściach baniaste hełmy z pseudolatarniami, makowiczkami i żelaznymi krzyżami. Ściany z zewnątrz pobite gontem.

Wnętrze zdobi bogata polichromia figuralno-ornamentalna w naturalnych kolorach z pocz. XX w. Między nawą a prezbiterium kompletny rokokowo-klasycystyczny ikonostas z 2. poł. XIX w. (brak ikony jednego z apostołów w rzędzie Deesis). W prezbiterium ołtarz główny z tabernakulum późnobarokowym w kształcie murowanej cerkwi. W zakrystii ikona  św. Mikołaja z pocz. XVII w. pochodząca z poprzedniego ikonostasu. Po bokach nawy dwa późnobarokowe ołtarze z poł. XVIII w., północny z ikoną koronacji Matki Bożej, południowy ze scenami Ukrzyżowania, Chrystusa w Grobie oraz Zmartwychwstania. Ludowa chorągiew procesyjna z XIX w. przedstawia św. Michała Archanioła i Trójcę Świętą. Krzyż procesyjny również z XIX w.

Cerkiew otoczona wieńcem drzew i niskim murkiem. Obecnie służy jako kościół filialny pw. Nawiedzenia NMP. Msze św. w niedziele o 11:30.

 

(1) 2008-10-18, Henryk Bielamowicz

(2) 1992, Zygmunt Malinowski

(3) 2016-08-13, Wojciech Pysz

(4) 2006, Jerzy Strzelecki

(5) 2016-08-13, Wojciech Pysz