Karta katalogowa 10930
Ulicske Krive, Cerkiew drewn. św. Michała Archanioła - gr.-kat. czynna
gmina: SK Snina, powiat: SK Snina, województwo: SK kraj preszowski
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: XVIII w.
współrzędne geogr. 48.99109,22.43776      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Cerkiew drewniana o konstrukcji zrębowej, orientowana, na kamiennym fundamencie. Budowla o strukturze halowej trójdzielnej: do zamkniętego trójbocznie prezbiterium przylega szersza nawa, a do niej połączony zrębową przegrodą babiniec. Na zrębie babińca posadowiona słupowa wieża o prostych ścianach, w której znajdują się trzy dzwony, najstarszy z 1811. Dach jednokalenicowy, poniżej którego cerkiew obiega dodatkowy daszek okapowy wsparty na rzeźbionych rysiach. Nad prezbiterium mała wieżyczka na sygnaturkę. Wieża i wieżyczka zwieńczone gontowymi makowiczkami z trójramiennymi krzyżami żelaznymi. Całość pokryta gontem szczypanym. Podczas drugiej wojny światowej w świątynia  została poważnie uszkodzona.

Wewnątrz bogate wyposażenie. W sanktuarium za ikonostasem barokowy ołtarz główny z ikoną Piety, (Matki Bożej trzymającej w ramionach ciało zmarłego Chrystusa) z XVIII wieku.

Między nawą a prezbiterium kompletny ikonostas czterorzędowy z XVIII w.:

  1. Rząd ikon namiestnych, a w nim św. Mikołaj z Myry, Matka Boża Hodigitria, Chrystus Nauczający oraz ikona chramowa Soboru św. Michała Archanioła. Na skrzydłach carskich wrót tzw. Drzewo Jessego (drzewo genealogiczne Chrystusa). Na rewersie cesarskich drzwi po lewej stronie kościół św. Bazylego Wielkiego, a po prawej św. Jan Złotousty.
  2. Rząd ikon świątecznych w Ostatnią Wieczerzą pośrodku.
  3. Rząd Deesis, z centralnie umieszczoną ikoną Chrystusa Najwyższego Kapłana z Matka Bożą i św. Janem. Po obu stronach po sześć ikon apostołów.
  4. Rząd proroków starotestamentowych.

Pod rzędem ikon namiestnych w predellach: pierwsza od lewej ikona przedstawia „Zjavenie sa sv. Mikuláša trom vojvodom”, kolejne to Matka Boża Ornata, św. Piotr i św. Paweł.

Ze względów przestrzennych w tym ikonostasie brakuje sceny Ukrzyżowania, która zazwyczaj znajduje się w zwieńczeniu ikonostasu. Ikonostas został całkowicie odrestaurowany w latach 1988-1992.

Na ścianach zabytkowe ikony z wyposażenia ze starszej cerkwi, m.in. Męka Pańska z 1834, św. Michał Archanioł z XVI wieku, Matka Boża z Dzieciątkiem w typie Hodigitrii ze scenami z jej życia na klejmach, także z XVI w., Ukrzyżowanie z XVI wieku, św. Mikołaj i Chrystus Pantokrator z XVII wieku, carskie wrota na pełnych deskach z dawnego ikonostasu. Na balustradzie chóru Mandylion. Zachowały się także dwa barokowe świeczniki i dwa krzyże procesyjne.

Na podstawie: http://drevenechramy.sk/

 

(1) 2010-04-26, Henryk Bielamowicz

(2) 2013-05-17, Wojciech Pysz

(3) 2013-05-16, Wojciech Pysz

(4) 2010-04-26, Henryk Bielamowicz

(5) 2004, Maria Zarnayova, Ikonostas