Karta katalogowa 10932
Fricka, Cerkiew drewn. św. Michała Archanioła - Narodowy Zabytek Kultury
gmina: SK Bardejów, powiat: SK Bardejów, województwo: SK kraj preszowski
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: TAK   rok powstania: XVIII w.
współrzędne geogr. 49.40168,21.08781      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 
Cerkiew zbudowano w XVIII w., wieża dostawiona prawdopodobnie w 1829 r. Restaurowana w latach 1929-1930, 1957, 1971 i 2010. Podczas gruntownej przebudowy w 1933 r. zmieniono dachy namiotowe na dach kalenicowy. Budowla drewniana, na kamiennej podmurówce, orientowana. Bryła trójdzielna: prezbiterium i nawa kwadratowe, babiniec prostokątny, wydłużony. Nawa i prezbiterium konstrukcji zrębowej, pierwotnie nakryte kopułami namiotowymi, obecnie wspólnym dachem dwuspadowym. Na kalenicy niewielka wieżyczka, wyznaczająca koniec nawy, na końcu kalenicy nad prezbiterium kuty krzyż. Ściany i dachy pobite gontem. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej o mocno pochylonych ścianach z ozdobną izbicą, nakryta baniastym hełmem z pozorną latarnią. Słupy nośne ujmują część babińca i przedsionek. Wokół wieży zachata. W babińcu strop belkowy płaski, w nawie strop płaski, w prezbiterium pozorne sklepienie kolebkowe. Fasety widoczne wokół stropu nawy to pozostałość po zrębowych uskokach dawnych kopuł. Ściany ozdobione polichromią figuralną z 1933 r. autorstwa preszowskiego malarza J. Wagnera. Na sklepieniu prezbiterium Trójca Święta, w nawie scena ilustrująca słowa Chrystusa: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Ikonostas kompletny, niejednorodny. Konstrukcja i większość ikon z XVIII w., w stylu późnego baroku; ikony namiestne pochodzą z 1830 r. Nad carskimi wrotami Mandylion, nad lewymi diakońskimi - Ostatnia Wieczerza, nad prawymi - Złożenie do Grobu. W prezbiterium ołtarz barokowy z ikoną Złożenia Chrystusa do Grobu z 1716 r. oraz dziewiętnastowieczny ołtarzyk z ikoną Chrystusa na Górze Oliwnej i dwoma aniołami. W bocznym ołtarzu w nawie ikona Opieki Bogurodzicy z XVIII w. Wśród osób różnych stanów, które Matka Boża okrywa płaszczem, można odnaleźć wizerunek władcy, którym może być król Jan III Sobieski. Wokół cerkwi ogrodzenie z okrąglaków nakryte gontowym daszkiem. Od strony drogi bramka wejściowa, zamykana z zewnątrz na haczyk. Cerkiew greckokatolicka, filia parafii Petrova, ma status Narodowego Zabytku Kultury. Zaliczana przez R. Brykowskiego do cerkwi łemkowskich typu północno-zachodniego, wariant starszy, częściowo przekształcony. W pobliżu znajduje się nowa cerkiew murowana.
 
 

(1) 2015-10-27, Wojciech Pysz, Fricka, cerkiew

(2) 2015-10-27, Wojciech Pysz, Fricka, cerkiew

(3) 2015-10-27, Wojciech Pysz, Fricka, cerkiew