Karta katalogowa 11166
Jaszkowa, Cerkiew drewn. św. Michała Archanioła - prawosławna, nie istnieje
gmina: Uście Gorlickie, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: 1928
współrzędne geogr. 49.54255,21.04552      Zobacz na mapie
Obiekty w pobliżu: km    
 
 

Jaszkowa wzmiankowana jest po raz pierwszy w przywileju lokacyjnym z 1343 r. W XVII w. miejscowość należała do parafii w Brunarach. W 1785 r. we wsi było 263 grekokatolików i 9 Żydów; brak rzymskich katolików. W 1936 r. liczba gr.-kat. spadła do 30 (wg [48] s.116). Dmytro Błażejowski wymienia Jaszową jako jedną z cerkwi filialnych, obok Brunarów Niżnych i Czarnej. Nie są znane dalsze losy tej świątyni.

W 1928 r. powstała tutaj parafia prawosławna. W  w latach 1928-30 wybudowano drewnianą cerkiew, utworzono również nowy, prawosławny cmentarz. Grunty pod zabudowę przekazali mieszkańcy. Cerkiew budowali sami parafianie pod nadzorem Szymona Hubiaka. Materiał pochodził z lasów gromadzkich i parafian.

Parafię w okresie międzywojennym wizytował bp Szymon. Według Szematyzmu AAŁ z 1936 r. było w Jaszkowej 280 prawosławnych a w 1939 r. 377. Podczas wojny Jaszkowa przynależała do 1944 r. do parafii w Śnietnicy. W grudniu 1944 r. Jaszkową obejmuje ks. Grzegorz Cybulko a w 1945 r. utworzona została samoistna parafia z 307 wiernymi. W 1945 r. ks. Cybulko z częścią wiernych wyjeżdża na Ukrainę.

18.V.1948 r. sołtys wsi Brunary, Orłowski, „...uznając konieczność stworzenia placówek o charakterze społeczno-oświatowym, wychowawczym i użyteczności mienia połemkowskiego”, proponuje cerkiew prawosławną w Jaszkowej w stanie dobrym, krytą gontem przeznaczyć na zakład wychowawczy”. Ostatecznie cerkiew zostaje rozebrana, a z materiału miano wybudować świetlicę w Brunarach Wyżnych.

Obecnie Jaszowa leży na terenie miejscowości Brunary.

Informacje o parafii prawosławnej wg: ks. Roman Dubec, Z dziejów parafii prawosławnych na Łemkowszczyźnie w okresie międzywojennym, wyd. Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”, Gorlice 2011