Karta katalogowa 11178
Lipna, Cerkiew drewn. Narodzenia NMP - prawosławna, nie istnieje
gmina: Sękowa, powiat: gorlicki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: 1934
 
 

W 1927 r. całość mieszkańców (około 160 osób) przeszła na prawosławie, wymagało to budowy nowej świątyni (istniejąca cerkiew należała do kościoła greckokatolickiego). Według danych Szematyzmu AAŁ z 1936 r. w Lipnej zamieszkiwało 130 osób (wszyscy prawosławni).

Większość mieszkańców wyjechała już w 1945 r. na Ukrainę (USRR), reszta została przesiedlona w ramach akcji Wisła. Obie cerkwie (prawosławną i starszą unicką) rozebrali około 1955 r. pracownicy PGR-u z pobliskiej Jasionki.
 

Informacje o parafii prawosławnej wg: ks. Roman Dubec, Z dziejów parafii prawosławnych na Łemkowszczyźnie w okresie międzywojennym, wyd. Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”, Gorlice 2011