Karta katalogowa 11180
Polany, Cerkiew drewn. św. Jana Chryzostoma - prawosławna, nie istnieje
gmina: Krynica, powiat: nowosądecki, województwo: małopolskie
rodzaj obiektu: cerkiew    istnieje: NIE   rok powstania: lata 30. XX w.
 
 

W połowie 1927 roku około połowy mieszkańców Polan przeszło na prawosławie. Końcem lat 30. zbudowano niewielką cerkiewkę (teren dzisiejszej leśniczówki), która spaliła się w 1944 roku . 

Oprac. na podstawie: Ks. Roman Dubec, Z dziejów parafii prawosławnych na Łemkowszczyźnie w okresie międzywojennym, wyd. Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”, Gorlice 2011